Yhtymävaltuusto

SoTe kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustossa on yhteensä 43 jäsentä, johon jäsenkunnat valitsevat jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
- Saarijärven kaupunki 21
- Karstulan kunta 10
- Kannonkosken kunta 4
- Kivijärven kunta 4
- Kyyjärven kunta 4


Valtuusto valitse toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.