Yhtymähallitus

SoTe kuntayhtymässä on yhtymähallitus, johon yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen 9 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Edustajat valitaan kuntien esittämistä henkilöistä seuraavasti:
- Saarijärven kaupunki 4
- Karstulan kunta 2
- Kannonkosken kunta 1
- Kivijärven kunta 1
- Kyyjärven kunta 1


Yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.