Viranhaltijapäätökset

Julkaistavat viranhaltijapäätökset

Liikelaitoksen johtaja

28.1.2020  Arjen tuen palvelualueen toimivaltasuhteiden tarkistaminen

Talous- ja hallintojohtaja

12.2.2020 Vieraskuntalaskutuksen hinnat 2020
                 Liite Vieraskuntalaskutuksen palveluhinnasto 2020

Palvelujohtaja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

02.02.2020  Perhesosiaalityöntekijän viran täyttäminen

03.02.2020  Perheneuvolan sosiaalityöntekijän valitseminen

Henkilöstöjohtaja

10.2.2020 Saarikan pääluottamushenkilöiden palkan jalkauttaminen/muutospäätös Tehyn osalta

Johtava ylilääkäri

5.2.2020  Sairaanhoitajan valinta Saarijärven lyhytaikaisosastolle

Palvelupäällikkö

17.2.2020 Kuntoutusohjaajan valinta Heralan Serviisin asumispalveluihin

17.2.2020 Lähihoitajan toimen täyttäminen Uusjokelan asumispalveluyksikössä

17.2.2020 Lähihoitajan toimien täyttäminen Kotikonnussa

17.2.2020 Sairaanhoitajan valinta Heralan Serviisin asumispalvelut

17.2.2020 Lähihoitajan valinta Karstulan kotihoito