Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina. Kiireellisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan välitöntä avun tarvetta, jota ei voi siirtää hoidettavaksi virka-aikana.

Saarikan alueen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyy 1.1.2020 Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön hoidettavaksi. Virka-aikana sosiaalipäivystys hoidetaan edelleen Saarikan omana toimintana.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet ja paivystys/sosiaalipaivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden yleisestä hätänumerosta 112

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen saa yhteyden myös suoraan numerosta 014 266 0149 (Jyväskylän sosiaalipäivystys).