Saarijärven lyhytaikaisosasto

Saarijärven terveysaseman lyhytaikaishoidon osastolla on 34 potilaspaikkaa.

Osastolla hoidamme akuuttihoitoa tarvitsevia sekä saattohoidossa olevia potilaita koko Saarikan alueelta.

Osastolle tullaan erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai oman terveysaseman lääkärin vastaanotolta. Keskimääräinen hoitoaika on 6 päivää.
Akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät kotiin, joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.
Kotiutustilanteissa ollaan yhteydessä omaisiin ja kotihoitoon. 
Tarvittaessa järjestetään yhteistyössä omaisten ja palveluohjauksen kanssa kotiutuspalaveri jossa arvioidaan kotona tarvittavia tukitoimia ja asumismuotoa.

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevista rahoista ja arvoesineistä, ne pyydämme jättämään kotiin. Osastolle ei saada tuoda kukkia, hajusteita, eikä omia  ruokia.  

Osastolla työskennellään kahdessa ryhmässä, joissa on omat vastuuhoitajat.

Osastonlääkärille voi varata soitto- tai tapaamisajan hoitajien kautta.

Vierailuaika on kello 13-18 joka päivä.
Saattohoitopotilaiden luona vierailuaika on vapaa.

Osastot toimivat yhteistyössä Saarikan muiden yksiköiden kanssa.
Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat fysioterapia, palveluohjaus, vastaanotot, kotihoito, sairaanhoidolliset tukipalvelut ja mielenterveystoimistot.

Yhteystiedot:

044 459 8546 (hoitajien kanslia)
Palveluvastaava

Riitta Timonen
044 459 8581

                                                                                                                        

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Riitta Timonen puh. 044 459 8581 ja vastaava sairaanhoitaja Tuija Ahonen 040 848 1220