Päihdetiimi

Päihdetiimi tekee palvelutarpeen arviointia  ja järjestää arvioinnin perusteella päihdepalveluja. Päihdetiimin asiakkaaksi pääset ilman lähetettä.

Saarikan päihdetiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Päihdepalveluja ovat:

  • päihdetiimin työntekijöiden suunnitelmallinen muutostyöskentely yhdessä asiakkaan kanssa
  • avokuntoutus
  • katkaisuhoito
  • laitoskuntoutus
  • huumevieroitushoito

Päihdetiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa, perheiden sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, vammaisten palveluiden sekä ikäihmisten palveluiden kanssa.

Alla olevassa linkissä on sähköisesti täytettävä lomake pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi. Lomake tulostetaan täytön jälkeen ja allekirjoitetaan sekä lähetetään osoitteella: Perusturvaliikelaitos Saarikka,  Palveluvastaava Tiina Mankonen, PL 13, 43101 Saarijärvi. Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin.

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi