Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen ja lastensuojelulain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen. Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa. Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelmaan ja sen tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut.

Sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille määritellään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä tarjotaan myös aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkuudessa oleville perheille.
Sosiaalityötä tarjoavat aikuisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijät tai sosiaaliohjaaja.
Lastensuojelun sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevan perheen kanssa avohuollon tukitoimena sekä sijaishuollon ja jälkihuollon yhteydessä.

Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelmaan ja sen tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut.

Lomakkeet:
Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi
Lastensuojeluilmoitus
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus