Äitiys- ja lastenneuvola

Neuvolat ohjaavat, neuvovat ja tukevat kuntalaisia ja heidän perheitään eri elämäntilanteissa yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Neuvolasta saat perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä naisten seulontatutkimukset ja influenssarokotukset. Neuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella.

Äitiysneuvola

Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheen terveys, raskaudenajan häiriöiden ehkäiseminen, varhainen toteaminen ja tarvittaessa hoitoon ohjaaminen.
Tavoitteena on tulevien vanhempien ja koko perheen tukeminen vuorovaikutuksessa ja vanhemmuuteen kasvussa yksilöohjauksen ja/tai ryhmätyön keinoin.

Äitiysneuvolassa hoidetaan raskauden seuranta ja jälkitarkastukset sekä seulontatutkimukset. Naisten joukkotarkastustutkimuksiin kutsutaan ikäryhmittäin 30-60-vuotiaat 5 vuoden välein.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen sekä terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja poistaminen.

Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja. Keskusteluissa pyritään auttamaan vanhempia löytämään keinoja ratkaista perheen ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä kasvattajina.

Soittoajat kaikkiin neuvoloihin ma-pe 8.00-8.30