Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut sisältävät neuvontaa ja ohjausta, palvelutarpeen arvioinnin sekä arvioinnin perusteella tarvittavien palvelujen järjestämisen.

Sosiaalityö perustuu asiakassuunnitelman mukaiseen suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn. Tarkoituksena on tukea ja ohjata asiakkaita tilanteissa, joissa arjen hallinta uhkaa vaarantua tai on vaarantunut. Työllistämiseen liittyvät tehtävät, TYP -työskentely, sosiaalinen kuntoutus.

Työllistymistä tukevia palveluja ovat TYP-työskentely, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus. TYP –työskentelyä tekevät aikuissosiaalityöntekijät yhteistyössä TE-toimiston, Kelan, terveydenhuollon palvelujen sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään tarvittaessa vahvistamaan työllistymisen valmiuksia. Sosiaalista kuntoutusta järjestetään tukemaan arjen hallintaa ja vahvistamaan työllistymisen edellytyksiä.

Saarikan päihdetiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Päihdetiimi tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja järjestää tarpeen mukaisia päihdepalveluja palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Päihdepalveluja ovat päihdetiimin työntekijöiden suunnitelmallinen muutostyöskentely yhdessä asiakkaan kanssa, avokuntoutus, katkaisuhoito ja laitosmuotoinen kuntoutus sekä huumevieroitushoito. Päihdetiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden aikuisten sosiaalipalvelujen, lapsiperheiden palvelujen, vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen kanssa.

Alla olevassa linkissä on sähköisesti täytettävä lomake pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi. Lomake tulostetaan täytön jälkeen ja allekirjoitetaan sekä lähetetään osoitteella: Perusturvaliikelaitos Saarikka,  Palveluvastaava Tiina Mankonen, PL 13, 43101 Saarijärvi. Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin.

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi