Muistiasiakkaan tukeminen

Muistikoordinaattorin tehtävänä on tukea asiakasta ja omaista, joilla on huoli muistiin liittyvistä oireista. Tavoitteena on muistioireiden varhainen tunnistaminen, muisti- ja toimintakyvyn testaaminen, jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä sairastuneen ja omaisten tukeminen sairauden edetessä.

Milloin epäillä muistisairautta:

  • Potilas tai omaiset ilmaisevat huolensa potilaan lähimuistista, vaikka sosiaalinen toimintakyky olisikin säilynyt.
  • Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita.
  • Sovittujen tapaamisten unohtelu, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö, vaikeus noudattaa hoito-ohjeita.
  • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat.
  • Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen.
  • Käsitteellisen ajattelun heikkeneminen esim. taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus.
  • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja -tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen.
  • Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa.
  • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus.
  • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen voivat edeltää muistioiretta.

Muistikoordinaattorit tekevät yhteistyötä muiden asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Muistikoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä, kun on huoli omasta tai läheisen muistista. Asiakkaat voivat itse varata ajan suoraan muistihoitajalta.

Muistiryhmiä (muistiyhdistyksen ryhmät Saarikan alueella)

Muistitreeni- ja muistinvirkistysryhmät sekä Muistia arkeen- tiedotussarjat sekä niiden jaettavat mainokset löytyvät alla olevan linkin takaa:

http://ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/1763-2/

”Muistisairauksien kehittymiseen voidaan vaikuttaa.
Muistisairauksien
vaaratekijät tulee tunnistaa ja hoitaa.”

Linkkejä

Muistisairauksien riskitesti

Muistiliitto