Karstulan kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden arjessa pärjäämistä tukemalla jäljellä olevia voimavaroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas tekee itse kaikki ne asiat joista selviytyy. Hoitajat eivät tee asioita asiakkaan puolesta, mutta ovat tukena ja turvana tarpeen vaatiessa. Kuntouttavilla kotikäynneillä vahvistetaan kotona pärjäämistä.

Asiakkaaksi ohjaudutaan palveluohjauksen kautta. Asiakkuus alkaa aina kuntouttavana arviointijaksona, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan luottamusta kotona pärjäämiseen. Palvelutarpeen kestäessä yli kuukauden asiakkuus muuttuu säännölliseksi.

Karstulan kotihoidossa työskentelee 2 sairaanhoitaja ja 10 lähihoitajaa. Työntekijöistä neljä tekee palveluohjauksen tukena palvelutarpeenarviointia ja laatii asiakkaiden ja omaisten kanssa hoidon perusteena toimivan palvelu- ja hoitosuunnitelman. Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla on palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon hoiva, hoito ja kuntoutus perustuvat. Asiakkaan tarve määrittää käyntien sisällön ja asiakkaan luona käytettävän ajan.

Kotihoidon työntekijät työskentelevät seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Yöturvahälytyksiin vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Toiminnassa noudatetaan Saarikan yhteisiä linjauksia kotihoidosta, josta saat lisätietoa yksikön henkilökunnalta ja palveluvastaavalta.

Omavalvontasuunnitelma
Kotihoidon opas
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalomake
Elämänkulkulomake

Vastuuhenkilöt
Palveluvastaava Anu Lampinen, puh. 050 459 8939, vastaava hoitaja Hanna Lakonen puh. 044 459 8956