Saarikan ikäihmisten palveluiden linjaukset 14.5.2020

Julkaistu 15.5.2020 klo 9.34


• Ikäihmisten päivätoiminta
• Hyvinvointineuvola
• Muistiasiakkaiden tukeminen
• Ikäihmisten intervalli- ja kriisipaikat
• Asumispalveluiden omaisten tapaamiset

Perusturvaliikelaitos Saarikka jatkaa ikäihmisten päivätoiminnan ja hyvinvointineuvolan sulkuja 31.8.2020 saakka koronaepidemian vuoksi. Osalle päivätoiminnan asiakkaista toteutetaan puhelinsoittoja, joiden avulla kartoitetaan kotona pärjäämisen tilannetta.

Hyvinvointitupatoiminta, 65- ja75- vuotiaiden terveystarkastukset ja kotikäynnit ovat myös tauolla elokuun loppuun saakka. Ikäryhmille ei toteuteta soittoja tai tapaamisia.

Muistityötä toteutetaan 2-3 pv/vko, joka tarkoittaa, että koordinaattorien toteuttamiin muistitutkimuksiin on mahdollista päästä jatkossa ajanvarauksella.

Ikäihmisten intervalli eli lyhytaikaisjaksohoito keskitetään 18.5.2020 alkaen Kotikontuun, Mittaripolku 9, Saarijärvi ja lisäksi käytetään ostopalveluja. Toimenpiteellä suojellaan pienten yksiköiden asukkaita mahdolliselta ulkopuolelta tulevalta koronatartunnalta.  Lyhytaikaispaikoille tulijat hoidetaan pääasiallisesti omissa huoneissaan, ruokailut toteutetaan turvavälein ja porrastuksin. Yksikössä on mahdollisuus ulkoiluun ja henkilökohtaisen kuntoutumisen tukemiseen.

Asumispalveluiden asukkaille ja omaisille räätälöidään yksikkökohtaisesti turvalliset tapaamispaikat, jotka ovat kesäaikaan pääsääntöisesti ulkotiloissa terasseilla tai huvimajoissa. Tapaamisesta sovitaan soittamalla yksikköön ennakolta ja tapaamisella on aina mukana hoitaja. Tapaamistilasta riippuen annetaan omaiselle maski käyttöön ja ohjataan sen oikeanlaisessa käytössä. Tapaamiset toteutetaan siten, että lähikontaktia ei tapahdu (halaukset, kättely), jonka lisäksi tapaamisen kesto on korkeintaan 15 minuuttia. Omaisia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta tapaamisissa, joka tarkoittaa sitä, että omaisella ei ole ollut kontakteja koronatartunnan saaneen kanssa 14 vrk, hänellä ei ole hengitystieoireita ja tapaamisella noudatetaan valtakunnallisia hygieniaohjeita.

Saarikan ikäihmisten sosiaalipäivystyksen kriisipaikat ovat koronaan liittyvien poikkeusolosuhteiden ajan Saarijärven lyhytaikaisosastolla.

Omaisten osallistuminen saattohoitoon on edelleen mahdollista. Vierailujen aikana suojaudutaan ja liikkuminen omaisen huoneesta muualle yksikköön ei ole mahdollista. 

Hallitus on antanut yli 70 vuotiaille ohjeet omaehtoiseen eristykseen, joka ei kuitenkaan estä ulkoilua. Ikäihmiset voivat oikein hyvin liikkua ulkona omien voimavarojen mukaan. Ulkoiluissa tulee huomioida turvaetäisyydet muihin ulkona liikkuviin.

Saarijärvellä 14.5.2020
Anu Kinnunen
palvelupäällikkö
puh. 044 4598332
anu.kinnunen@saarikka.fi