Hyvinvointineuvola

65- vuotiaiden terveystarkastukset ja matalan kynnyksen neuvonta ja ohjauspalvelut

SoTe kuntayhtymä Saarikka on aloittanut 65-vuotiaiden terveystarkastukset vuoden 2014 alusta. Tarkastukseen kutsutaan koko kuntayhtymän alueella vuoden aikana 65-vuotta täyttävät kuntalaiset, jotka eivät ole Saarikan säännöllisten palveluiden piirissä. Tarkastuksia tehdään koko kalenterivuosi.

Terveystarkastusten tarkoituksena on saada kokonaiskuva tämänhetkisestä terveydentilasta, tunnistaa ja ehkäistä riskitekijöitä sekä miettiä yhdessä terveyskäyttäytymistä ja omia tulevaisuuden suunnitelmia. Terveystarkastuksilla kootaan myös tietoa tulevien palvelutarpeiden kartoittamiseksi. Tarkastuskäynti voi tarvittaessa johtaa kohdennettuihin palveluihin ( esim. fysioterapeutti, muistihoitaja, päihdehoitaja, sosiaaliohjaaja, lääkärin vastaanotto, diabeteshoitaja).

65-vuotiaiden terveystarkastusten rinnalla elämäntapaohjaukseen saa apua myös muut kuin 65-vuotiaat. Terveydenhoitaja Vuokko Aho on tavattavissa Saarijärvellä säästökeskuksen hyvinvointipisteessä arkipäivisin aamupäivisin klo 9-11. Muissa Saarikan alueen kunnissa terveydenhoitaja Kirsi Rûhlmann on tavattavissa jokaisessa kunnassa kuukauden ensimmäisellä viikolla. Tarkoituksena on antaa neuvontaa, tukea ja ohjausta oman terveyden ylläpitämiseen. Hyvinvointineuvolan kautta järjestetään myös elämäntaparyhmiä elintapasairauksien riskissä oleville.
Alla olevasta linkistä pääset vastaamaan terveystarkastuskyselyyn.
Palautekysely 65 vuotiaiden terveystarkastuksista

Hyvinvointipisteiden terveydenhoitajan vastaanotoilla saa pienimuotoista apua ja tukea arjen toimintaan. Terveydenhoidolliset toimenpiteet on keskitetty terveysasemille, mutta mm. verenpaineseurannassa voi käydä hyvinvointituvalla. Tarvittaessa ohjataan terveydenhuollon ammattilaisen arvioon.

Hyvinvointipisteiden toimintaan kuuluu mm.

  • verenpaineen mittausta ja seurantaa
  • kuulokojeiden  paristojen/ letkujen myyntiä ja vaihdossa avustamista      
  • opastusta verensokeri/verenpainemittareiden käytössä
  • opastusta/ vinkkejä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • tietoa ohjatuista ryhmistä ja liikuntaharrastuksista
  • tarvittaessa soitetaan ajanvarauksia lääkärin vastaanotolle ym. terveyteen ja arjen askareissa liittyvää opastusta ja materiaalin jakoa
  • apua lomakkeiden ja hakemusten täytössä
  • pyritään järjestämään luentoja/ asiantuntijatapaamisia asiakkaiden toiveiden mukaan
  • ja ennen kaikkea Kuuntelua ja ratkaisuja asiakkaiden iloissa ja murheissa!