Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu terveydenhuoltolakiin. Kuntalainen voi valita, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi.

Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Kuntalaisella on mahdollisuus valita oma terveysasema kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Valinta voi kohdistua kerrallaan vain yhteen terveysasemaan.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kulutta edellisestä valinnasta.
Hoitopaikan valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluja. Näitä ovat muun muassa terveysneuvonta ja -tarkastukset, sairaanhoidon palvelut, suunterveydenhuollon palvelut, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, avohoidon kuntoutus, pitkäaikaissairauksien hoitotarvikkeet, mielenterveys- ja päihdetyö, seulonnat valtakunnallisten ohjelmien mukaan.

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Uudella terveysasemallasi sinulta veloitetaan asiakasmaksut kyseisen kunnan päätösten mukaisesti.

Valinta tehdään kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Ilmoitus tehdään sekä nykyiselle että valittavalle terveysasemalle. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen. Mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, jokaisesta perheenjäsenestä tehdään oma kirjallinen vaihtoilmoitus.

Lisätietoa asiasta osoitteessa: http://stm.fi/hoitopaikan-valinta

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta