Tietosuojaselosteet

Tällä sivulle on koottu Perusturvaliikelaitos Saarikan tietosuojaselosteita. Tietoja täydennetään vielä. Henkilötietolain mukaan henkilöille on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröityjen oikeuksista.

Potilastietorekisteri

Henkilöstörekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste

Rekrytointirekisteriseloste

Opiskelijarekisteri

Aikuispalveluiden sosiaalityön rekisteri

Kehitysvammahuollon rekisteri

Lapsiperheiden kotipalvelu rekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastenvalvojan asiakastietorekisteri

Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri, työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri

OmaHyvis -sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Omaishoidon tuen rekisteri

OneMedin kotijakelupalvelu

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

Saarikan tallentava kameravalvonta

Valvotut tapaamiset -rekisteri

Vammaispalvelun rekisteri

WinHit-potilastietojärjestelmä (suun terveydenhuolto)