Tietosuojaselosteet

Tällä sivulle on koottu Perusturvaliikelaitos Saarikan tietosuojaselosteita. Tietoja täydennetään vielä. Henkilötietolain mukaan henkilöille on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröityjen oikeuksista.

Asianhallintarekisteri *uusi

Taloushallinnon henkilörekisteri *uusi

Potilastietorekisteri

Henkilöstörekisteri *uusi

Luottamushenkilörekisteri

Sidonnaisuusrekisterin rekisteriseloste

Rekrytointirekisteriseloste

Opiskelijarekisteri

Aikuispalveluiden sosiaalityön rekisteri

Kehitysvammahuollon rekisteri

Lapsiperheiden kotipalvelu rekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastenvalvojan asiakastietorekisteri

Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri, työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri

OmaHyvis -sähköisen palvelun asiakasrekisteri

Omaishoidon tuen rekisteri

OneMedin kotijakelupalvelu

Potilasasiamiehen asiakasrekisteri

Saarikan tallentava kameravalvonta

Valvotut tapaamiset -rekisteri

Vammaispalvelun rekisteri

WinHit-potilastietojärjestelmä (suun terveydenhuolto)